Et anbud er i høyeste grad teamwork, Tenders Consulting kan bidra med store deler, men kan ikke gjøre alt.

Typiske jobber som krever intern aktiv deltagelse er beskrivelser av/dokumentasjon av kvalitets- og miljøstyringssystemer (formelt og operativt), tilgang til info om innkjøps priser og distribusjonskostnader, oversikt over nøkkelpersonell og referanser. Dette må være tilgjengelig ved forespørsel.

Det er helt nødvendig at tilbyder har en fungerende administrasjonsfunksjon, dette vil si personer med kunnskap om og erfaring i bruk av epost, tekstbehanding, regneark og presentasjonsverktøy (typisk Outlook, Word, Excel og PowerPoint fra MS) samt god kunnskap om statistikk programmer/oppsett (ofte excel baserte fra kunder).

 

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com