Man deltar for å vinne, ikke for å delta, en «god nummer 2» teller ikke med mindre man er i en oppstart fase og tenker svært langsiktig (neste runde om 3 til 4 år) og ser på første runde som en lære prosess.

Vanlige feil er å «kreve» ting man selv mener er «riktig», ta små og helt unødvendige forbehold, gjøre mindre feil eller rett og ikke svare på alt. Alle krav og formalia er absolutte. Mange formuleringer kan framstå som «strenge» men dette er tegn på prosessen er ryddig og klart definert.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com