Denne siten vil de nærmeste måneder gjennomgå en gradvis oppgradering til «aktiv» bruk, herunder at det vil legges ut nyheter og kommentarer, i starten med fokus KOFA behandlinger.

Det vil også åpnes for forum og kommentarer etter hvert.

 

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com