Note til lesere, følgende kommentarer er basert på de helt essensielle elementer av saken. Kommentarene er ikke ment å være noen fullstendig gjennomgang av saken.

https://kofa.no/Avgjorte-saker/2017124

Ref punkt 10 ble samtlige tilbydere med avvik invitert til forhandlinger. Det er uklart hva disse avvikene var men praktisk synes de å ha liten betydning. Dog kan det påpekes at avviket (som lå til grunn for KOFA saken) til valgte leverandør ikke ble «oppdaget» i denne omgang.

Det ble avholdt forhandlingsmøter i juni 2017, dette synes basert på at samtlige hadde avvik.

Saken ble bragt inn for KOFA 180917 mens kontrakt ble skrevet 210917.

KOFA behandling 100918.

Saken synes å være slik at valgte leverandør faktisk tilbyr produktet espressobønner, se blant annet punkter 28, 33 og 34 men at dette ikke har blitt kommunisert klart i selve tilbudet.

Punktene 19 og 21 beskriver forskjellen, i 19 henvises det til at

«Valgte leverandør har ikke tilbudt espressobønner» (19),

 Og i 21; 

«Valgte leverandør har levert espressobønner».

 Saken dreide seg altså i realiteten om at valgte leverandør kan levere espressobønner men glemte å tilby disse som forespurt ref konkurransegrunnlaget/minimumskrav.

Valgte leverandør skulle og burde vært avvist. Det er uklart om klager var nummer 2, 3 eller 4 av de andre leverandørene men uansett hadde valgte leverandør det beste tilbudet, herunder best pris.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com