Som alltid er ikke følgende ment å være noen total analyse av saken men en kort summering/oversikt, for mer info, kontakt oss på:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

https://kofa.no/documents/2018238_2018-238%20Klagenemndas%20avgj%c3%b8relse.pdf

Her ble evalueringsmodell satt til side grunnet slik vi leser det en vekting av de tjenester som skulle leveres.

En av få saker vi har sett hvor selve modellen blir satt til side.

Saken tar opp mange gode innspill fra både klager og innklaget.

Punkt 20:

Det bestrides ikke at metoden fører til at kontrakten tildeles den leverandøren med høyest pris dersom det foretas en estimering av verdien av kontrakten i kontraktsperioden utelukkende basert på enhetsprisene grunnpris og kubikkmeterpris for slamavskillere og tette tanker.

Det skyldes imidlertid de store prisforskjellene i enhetsprisene og var ikke påregnelig for innklagede

Etter innklagedes beregninger er det for øvrig ikke tale om 24 prosent høyere kostnader, men ca. 20 prosent høyere kostnader.

Punkt 37:

Selv om det er en viss usikkerhet rundt forventet forbruksmønster, forstår imidlertid klagenemnda innklagede slik at det ikke er bestridt at det forventede vederlaget basert på enhetspriser og erfaringstall vil være høyere ved å velge valgte leverandørs tilbud. Det er vanskelig forenlig med at evalueringen skal være innrettet mot å finne tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet. Innklagede har fremhevet at det ikke var påregnelig for innklagede at prisene varierte så mye.

 Innklagede har imidlertid ikke forklart hvorfor den valgte fremgangsmåten skulle være egnet til å identifisere det beste tilbudet.

 **

Det er dog vanlig at man bruker vektet total pris i anbud og basert på erfaringstall, blant annet for å unngå for mye taktisk prising.

Diskusjon:

Det er brukt en modell som alle har vært enige om men som ikke var vektet på basert på «forbruk», vi har ikke sett utregningen men det framgår av teksten av valgte leverandør etter en slik vekting lå rundt 20 prosent over i pris.

Klager forespurte om vekting, ref punkt 7 i KOFA skrivet, men fikk samme svar som tidligere tekst, det er uklart om klager valgte å overse manglende svar og/eller ikke ønsket å pushe emnet og/eller de på dette tidspunkt anså svaret som korrekt.

Siden innkjøper hadde akseptert å vente på nemda sin avgjørelse legges til grunn at konkurransen avlyses.

Dette var altså konklusjonen:

 «Klagenemnda kom til at tildelingskriteriet «Pris» i denne konkurransen ikke var egnet til å utpeke tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

 Det er vel ikke helt riktig å si at det ikke er sammenheng mellom pris og kvalitet gitt at begge tilbydere fikk samme score på kvalitet. Snarere ligger det altså i vektingen.

 Vi føler saken her ble løst på beste måte etter innspill fra KOFA.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com