https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2019/03/2019-223-Klagenemndas-avgj%C3%B8relse.pdf

En rotete sak hvor tydeligvis alle tilbydere skulle/burde vært avvist, se punkt 22 men hvor alle ble prekvalifisert.

Man går inn på en diskusjon om en løsning kunne brukes for 2 løsningsalternativer og det blir en del fram og tilbake rundt dette.

Slik vi leser svaret i punkt 8…..»dersom det tilbudte produktet oppfyller alle kravene for begge løsningene» var det ment å bety at en løsning altså oppfylte kravene for begge alternativer….

Punkt 29, siste del, summerer greit, plikt til å avvise.

Det samme med 35.

Vanskelig sak å konkludere da det kan synes som alle skulle tilbydere skulle vært avvist.

 

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com