Kofa sak 2017/127

Det kan først påpekes at det har gått veldig lang tid her siden anbudet ble kunngjort i 2012.

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2018/11/2017-127-Klagenemndas-avgj%C3%B8relse.pdf

Evalueringen framstår som ryddig og etterprøvbar, forskjellen i pris var ganske betydelig, avrundet 138 mil vs. 151 mil.

Klagen går (i kortversjon) primært på at innkjøper har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å tillegge ytelser/tjenester i størrelsesorden 13, 6 millioner (og også endringer fra kunngjøring til utsendelse).

Punkt 54 i Kofa sitt tilsvar summerer greit perioden fra anbudet ble kunngjort til utsendelse, det er neppe slik at mindre endringer påvirker deltakerinteressen.

Ref punkt 56, kunne endringene ha endret utfallet av konkurransen?

Kort sagt, nei, Kofa summerer greit i punkt 30, se også punkt 64.

«30) Det bestrides at dette utgjør vesentlige endringer av kontrakten. Tilleggsarbeidet ligger innenfor en påregnelig variasjon av kontraktsarbeidet i en totalentreprise for et så teknisk utfordrende anlegg som i denne saken. Tilleggsarbeidet gjaldt videre en integrert del av kontraktsarbeidene som skulle utføres av valgte leverandør, og kunne dermed ikke på regningssvarende måte ha blitt utført av noen andre.»

Det er vanskelig å se hva klager skulle oppnå med denne klagen, man kan vanskelig uansett tenke seg at hele anbudet, altså mellom 140 og 150 mil var en direkte anskaffelse….

Skulle man peke noe kan det være at det gikk lang tid fra kunngjøring og videre til kontrakt høsten 2015. Og videre nesten 2 år før klage ble sendt til Kofa.

Vår konklusjon er klager tapte ærlig og redelig og det ganske klart og det er vanskelig å se det relle formålet med klagen.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com