Kofa sak 2019/257

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2019/04/2019-257-Klagenemndas-avgjørelse.pdf

Anbudet , ref punkt 3, ba om erfaring fra større/tilsvarende oppdrag.

Man kan også merke seg igjen at det er kort tid, anbudet lagt ut 28 des, levering 4 februar så man må være «på hugget» fra start av.

Et annet interessant punkt er evalueringspunktet «kontraktsadministrasjon».

Vinneren av anbudet hadde klart lavest pris.

Nemda drøfter saken nøye og har lest referansene vinnere brukte, det ble bedt om klare referanser for siste 3 år.

Det framgår etter hvert at referansene fra vinner ikke er fra lignende saker og den siste referansen, om er relevant, er for liten ref omsetning.

Således etter en ryddig gjennomgang er det klart at vinneren skulle vært avvist.

Det var her 4 anbydere og en ble avvist fra starten.

Det framstår forunderlig at det synes svært vanskelig å legge fram referanser på slikt arbeid, noen må vel jobbe med det.

Nå kan det være at klager hadde slike referanser, det sier saken i nemda lite om. Det er altså klart at vinner, basert på krav for å delta, skulle vært avvist men det framkommer ikke klart om klager hadde «bedre» referanser.

 

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com