Klagenemdas avgjørelse sak 2018/48, kommentarer

https://www.klagenemndssekretariatet.no/sak/2018-48

En rotete sak hvor vi kommenterer kort.

Det er mye diskusjon om hva som var bindende i skriv fra innklaget men vi følger klager som kunne oppfatte det som at de var valgt som leverandør eller i hvert fall (ref punkt 18), var eneste aktuelle tilbyder igjen.

Går man i dybden, som nemda har gjort, så var ikke de første brevene bindende men vi kan godt forstå at de ble oppfattet slik.

Vi har sett det tidligere, forhandlinger er ikke nødvendigvis noen fordel i forhold til formalia.

Et annet punkt man ikke går inn på er at vinner senket sin pris med ca. 35 prosent.

 

 

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com