Steinkjer Kommune, underleverandør eller produsent, skrivefeil mm.

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2018/11/2018-398-Avvisning-av-klage-p%C3%A5-offentlig-anskaffelse.pdf

Klagen ble avvist men det er flere punkter som vi mener nok er noe uklare og som muligens kunne danne grunnlag for at klager hadde vunnet fram.

Valgte leverandør skrev selv.

(5) Om behov for å støtte seg på underleverandører for å oppfylle kontrakten, hadde valgte leverandør skrevet: «Blåklæder, Skydda, Lyngsøe, Praxis».

Og nemda skriver:

(17) Om bruk av underleverandør for å oppfylle kontrakten, har valgte leverandør oppgitt selskapene «Blåklæder, Skydda, Lyngsøe, Praxis».

(18) Disse selskapene er imidlertid vareprodusenter og skulle i henhold til konkurransegrunnlaget ikke anses som underleverandører i denne forbindelse. Det er ikke holdepunkter for at valgte leverandør støttet seg på de nevnte selskapene for å oppfylle noen av kvalifikasjonskravene.

Kommentar: nå er nok disse selskapene vareprodusenter men valgte leverandør synes å ha skrevet at de er underleverandører. Nå kan jo et firma opptre om både vareprodusent og underleverandør og sikkert begge deler men leser man teksten her og kun teksten hadde valgte leverandør altså skrevet disse som underleverandører og ikke vedlagt forpliktelseserklæringer.

**

(7) Tilbudsbekreftelsesbrevet i valgte leverandørs tilbud var signert av to ansatte i selskapet under punktet «d. Dato, Signatur – fullmaktshaver (signeres etter utskrift)». De to var oppgitt som kontaktpersoner for valgte leverandør både i tilbudet og i tilbudsbekreftelsesbrevet. De var ikke registrert med signaturrett i Brønnøysundregistrenes enhetsregister.

Ref over, vi går ikke inn på denne.

**

Valgt leverandør har i enkelte tilfeller skrevet feil dato, vi har ikke gått over hele anbudet men det er et interessant emne, her ble at altså levert i tide men ved enkelte tilfelle datert en måned feil. Det er neppe grunn til å tro at det var noe annet en enn skrivefeil men hva som skrivefeilen for eks hadde vært vedståelsesfrist og det hadde vært satt en måned for tidlig?

Det var flere mindre ting i valgt leverandør som var noe rotete og uklare, om det skulle være avvist eller ikke, tja….

 

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com