Vi leste artikkelen under om økologiske varer.

https://www.anbud365.no/internasjonalt/sverige/svensk-rapport-norge-nordisk-jumbo-i-okologiske-anskaffelser/?utm_source=Nyhetsbrev+fra+Anbud365&utm_campaign=4d3d21b9dc-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_20_03_31&utm_medium=email&utm_term=0_580f3ce305-4d3d21b9dc-175442781

 Vi har jobbet mye med dette, også Fairtrade varer, kortreiste varer osv.

Her er noen korte kommentarer:

Norge har toll på mange varer og disse utgjør ofte en betydelig ekstra kostnad, en kostnad som multipliseres opp gjennom systemet, for eks ved videreforedling/kutting/sous vide produksjon og lignende. Kalkyler går jo gjerne i prosent.

Vi har sett programmer hos store innkjøpere hvor det rett og slett ikke settes av penger til økologiske varer, selv om det er programfestet, altså til den høyere pris økologisk har vs. vanlig vare.

Artikkelen viser til at større forbruk vil gi høyere priser, vi har motsatt erfaring fra produsenter og selgere, volumet er altfor lite.

Basert på vår erfaring skulle vi tro for enkelte volum varer kan påslaget for økologisk vare ligge på fra 15 prosent og opp til 30 prosent, dette om man samarbeider om et gitt forbruk.

Vår erfaring er altså at økologiske varer er for dyre kontra vanlige varer, slik vi kjenner markedet i Norge (altså med mye toll), vil en økning i prosent bruk økologiske varer føre til lavere priser.

 

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com