Oppdatering sak 2020/609, vil leverandør først rangert som nummer 3 få anbudet?

Vi fant saken under interessant i forhold til at de 2 første i følge Nemda skulle vært avvist.

https://www.tendersconsulting.no/nyheter/67-klagenemda-sin-sak-2020-609-2-leverandorer-avvist-i-radgivende-sak-vil-innkjoper-velge-nummer-3.html

Vi snakket med innkjøper om de faktisk ville velge leverandør nummer 3. Deres svar var at de ville revurdere basert på hva Nemda kom til og henviste blant annet til at det var dissens i Nemda. Det er vanskelig å si hva de mener eksakt med «re vurdering» siden dette gikk på kvalifikasjonskrav.... da er det jo enten eller..... 

Vi fikk altså ikke noe helt klart svar fra innkjøper om hvem som ville bli valgt som leverandør. Dette valget vil i fall danne basis for eventuelle rettslige skritt.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com