Kofa saker 2020/609 og 2020/678, en innkjøper følger KOFA råd, en annen ikke

https://www.tendersconsulting.no/nyheter/72-kofa-sak-2020-609-innkjoper-fraviker-rad-fra-kofa-som-hadde-dissens.html

I saken fra linken over skrev kommunen:

«Som del av denne vurderinga har kommunen fått uavhengig råd frå ein ekstern konsulent med ekspertise innan sertifisering av kvalitetssikringssystem, mellom anna ISO-sertifiseringar. Konsulenten har konkludert med at ÅBF sitt kvalitetssikringssystem ikkje er identisk med ISO 9001:2008. Det har ein annan struktur, men når samla sett terskelen for eit likeverdig system.»

Her gikk altså innkjøper i mot KOFA sine råd, det er viktig å huske, KOFA er rådgivende….

**

https://www.tendersconsulting.no/nyheter/75-kofa-sak-2020-678-innkjoper-kansellerte-9-av-22-delkontrakter-hvor-modellen-ikke-passet.html

I saken over er det sendt ute nye tildelinger og innkjøper forholder seg til KOFA avgjørelse.

Vi har sett på avgjørelsene og det er tydelig at modellen enhetspriser/handlekurv er lagt sammen.

Prisene er ikke veldig ulike så det kan tyde på at alle tilbydere har hatt samme forståelse for bruk av modell.

Her er det altså en sak, den første, som gjelder kvalifiseringskrav, Nemda mente at både vinneren og nummer skulle avviser fordi kvalifikasjonskravene ikke var oppfylt iht. til anbudsdokumentene. I sak 2 gikk det på evalueringsmodell, det ledende prinsipp på begge saker er altså at man følger tekst/instrukser/modell som presentert i anbudsdokumentene.

 

 

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com