Et par interessante saker her vi vil kommentere på senere

 

Siste avgjorte saker fra KOFA
 

 

2020/727

Innklaget:

Drangedal kommune

Klager:

Olsen Entreprenør AS

Saksdokument:

2020 727 Klagenemndas Avgjørelse

Avgjørelse:

Brudd på regelverket

Type sak:

Prioritert rådgivende sak

Saken gjelder:

Avvisning av tilbud, Protokollføring

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for vinterdrift av kommunale veier og plasser i Drangedal kommune. Klager anførte at innklagede hadde brutt kravet til etterprøvbarhet ved å endre begrunnelsen for avvisningen av klager i etterkant av avgjørelsen. Videre anførte klager at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen som følge av manglende oppfyllelse av et kvalifikasjonskrav. Klager anførte også at valgte leverandør for rode «Kjosen» skulle ha vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av et kvalifikasjonskrav. I tillegg anførte klager enkelte andre regelbrudd. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt kravet til etterprøvbarhet i loven § 4, ved å endre det rettslige grunnlaget for avvisningen av klager i etterkant av avgjørelsen. Klagers øvrige anførsler om brudd på regelverket, førte ikke frem.

 

 

2019/382

Innklaget:

Røst kommune

Klager:

Braathe Gruppen AS (tidligere iTet AS)

Saksdokument:

2019 382 Klagenemndas Gebyrvedtak

Avgjørelse:

Vedtak om overtredelsesgebyr

Type sak:

Gebyrsak

Saken gjelder:

Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk 30. august 2017 en samarbeidsavtale på IKT-drift og digitalisering med Bodø kommune. Klager anførte at avtalen var en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda fant at avtalen verken kunne unntas anskaffelsesregelverket etter anskaffelsesforskriften § 3-3, eller som myndighetsoverføring som faller utenfor anskaffelsesregelverkets anvendelsesområde. På denne bakgrunn kom klagenemnda til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede ble ilagtet gebyr på 10 prosent av anskaffelsens verdi

 

2020/295

Innklaget:

Bremanger kommune

Klager:

Allbygg Florø AS

Saksdokument:

2020 295

Avgjørelse:

Brudd på regelverket

Type sak:

Rådgivende sak

Saken gjelder:

Avvisning av leverandør, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en begrenset tilbudskonkurranse om et utviklingsprosjekt for etablering av bosteder i tidligere sykehjemsbygg. Klager anførte at tilbudet fra valgte leverandør skulle vært avvist på grunn av vesentlige avvik. Videre har klager anført at evalueringen under tildelingskriteriet «Kvalitet» er i strid med regelverket. Subsidiært ble det gjort gjeldende at konkurransen skulle ha vært avlyst på grunn av feil eller uklarheter i konkurransegrunnlaget. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved evalueringen av kvalitetskriteriet.

 

 

2020/770

Innklaget:

Sykehusinnkjøp HF

Klager:

Servicegrossistene AS

Saksdokument:

2020 770 Klagenemndas Avgjørelse

Avgjørelse:

Brudd på regelverket

Type sak:

Prioritert rådgivende sak

Saken gjelder:

De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for levering av mat og drikke. Klagenemnda kom til at tildelingskriteriet «Pris» var uklart, som følge av cirka-angivelser i prisskjemaet. Klagers øvrige anførsler ble ikke tatt stilling til.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com