Pris og arbeid ved anbud:

Naturlig nok vil dette variere mellom typer leveranser og type bransjer og om det er med eller uten forhandling og størrelse/kompleksitet på anbudet.

Mye av den første tiden brukes på en grundig gjennomgang av anbudsteksten, herunder konkurransegrunnlag, kravspesifikasjoner, spesielle avtaler og standard avtalevilkår, disse må «tunes» mot hverandre.

Pris skjemaer og utfylling av disse tar også mye tid.

Den siste er «spissingen» av tekst (kriterier spesielt) og pris og å sy det hele sammen

Nyheter

Kontaktinformasjon

Benytt kontakskjema eller e-post:
info@tendersconsulting.com