Over 200 anbud vunnet over 25 år.

Aldri hatt anbud avvist grunnet feil, mangler, avvik.

Bred erfaring i alle ledd i næringskjeden, herunder innkjøp og logistikk, oppstart og implementering og oppfølging.

Jobbet med kunde grupper over mange år slik at man ser mønstre.

Bred erfaring fra juridiske prosesser rundt anbud, herunder KOFA klager og rettslige prosesser med krav om negativ eller positiv kontraktsinteresse.